VODOSTOP

Co je vodostop

Ochrana bytových a nebytových prostor před zaplavením. Více na stránkách VODOSTOPu.

Objednávka VODOSTOPu

Jsme odborná firma pro montáž VODOSTOPu. Po montáži a naprogramování systému je předán záruční list.

Pro montáž je nejvýhodnější v blízkosti montáže vodoměru zásuvka nebo krabice na 220V (2 až 3m). V opačném případě lze řídící jednotku osadit kamkoli (třeba i do stávajícího domácího rozvaděče) a lištováním instalovat kabely. U novostaveb je vhodné instalaci předem připravit.

Vodoměry jsou schválené pro podružné měření, jsou přesnější než obyčejné, to znamená, že se mohou použít jako podružné odečtové vodoměry.

Výměna vodoměru na studenou vodu jednou za 6 let, na teplou vodu po 4 letech.

Na individuální požadavek lze dodat ventily s vodoměry až do připojení 2", DN 50mm, standartně je dodáván rozměr 3/4".

Cena za dodávku se řídí platným ceníkem VODOSTOPu.

Cena za montáž u Standartu - 1 100,- Kč, ostatní případy (lištování, kabeláž, rozvaděčová krabice s průhlednými dvířky, sekání, pomocný vodoinstalatérský materiál) dle skutečnosti.

Konzultace - Ing. Pavlíček - tel: +420 602 257 431

Objednávka - VODOSTOP

Objednávka faxem - +420 271 750 546